Protetika

Kao odabir dolazi u obzir kada ste izgubili 1 ili više vaših zuba.
Pri tome posebnu pažnju poklanjamo rješavanju problema sa akcentom na:
– funkcionalnost (žvakanje)
– estetiku
– fonetiku/govor
– biokompatibilnost(dobro podnošljivost od strane vaših zuba)